„Dziadek” byłby zadowolony

„Dziadek” byłby zadowolony

W 1928 roku rozpoczęła się na warszawskich Bielanach budowa Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. W grudniu tego samego roku na specjalnej tablicy umieszczono wielce znaczące słowa: ,,W 10-tą rocznicę Niepodległości za Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego, Prezesa Rady Ministrów prof. Kazimierza Bartla, stanęły mury Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, powołanego do życia wolą i decyzją Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, aby niezmożony był duch i siła fizyczna Narodu".

Józef Piłsudski w kulturze fizycznej widział jeden z filarów zdrowego i silnego Państwa, sprawne społeczeństwo to sprawni żołnierze, odporni na przeciwności losu ludzie, którzy w razie potrzeby będą potrafili obronić Niepodległości.

Kierując się wskazaniami Marszałka, nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego przeprowadzili kilka imprez rekreacyjno – sportowych, mających uczcić Stulecie Niepodległości. Cykl otrzymał tytuł „Niepodległa Polska nie tylko w Igrzyskach Olimpijskich”. Głównym pomysłodawcą tych przedsięwzięć był Andrzej Krawczyński, w realizacji i planowaniu wzięli udział Mateusz Miłoszewski, Grzegorz Miłoszewski, Dariusz Smoliński i Tadeusz Miłoszewski. Nie udałoby się zamienić planów w czyny bez zgody pana Jarosława Druchniaka – dyrektora szkoły i Rady Rodziców działającej przy ZSZ im. Jana Ruszkowskiego oraz przychylności grona pedagogicznego.

W ramach sportowych obchodów Stulecia Niepodległości przygotowaliśmy okolicznościową wystawę, zapoznającą młodzież i pracowników szkoły z historią polskich startów w Igrzyskach Olimpijskich oraz przedstawiających sylwetki wybranych polskich trenerów i sportowców. Imprezy sportowe to:

4.10 - turniej piłki nożnej, w trakcie którego wybrani uczniowie wykonali żonglerkę 100 podbić na Stulecie Niepodległości,

8.10 - odbyła się sztafeta 100 okrążeń po bieżni szkolnego boiska; oprócz uczniów w biegu wziął udział dyrektor oraz kilkoro nauczycieli ZSZ im. Jana Ruszkowskiego,

9.10 - turniej piłki siatkowej „trójek”, przed rozpoczęciem gier uczniowie oraz Andrzej Krawczyński przez 100 sekund odbijali piłkę sposobem oburącz górnym na Stulecie Niepodległości. W zawodach i sztafecie wzięło udział prawie 136 uczestników, którzy sportową walką, zmęczeniem, przestrzeganiem zasady fair play, uczcili Stulecie Niepodległości. Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe medale, wszyscy uczestnicy - pamiątkowe dyplomy, które zostały ufundowane przez Radę Rodziców.

Mam nadzieję, że taka forma uczczenia tego jedynego w swoim rodzaju święta zapadnie w pamięci uczestników na długo, przecież Dwusetną rocznicę Odzyskania Niepodległości będziemy świętować dopiero za 100 lat.

akraw

Powrót na górę