fbpx
sobota, 04 kwiecień 2020

SOSW też Pamiętał

napisane czwartek, 07 listopad 2019 13:46

Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy włączył się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Szkoła Pamięta” mającej na celu podtrzymanie pamięci o osobach i wydarzeniach ważnych dla historii lokalnej i ogólnopolskiej.
    W ramach tej inicjatywy uczniowie wraz z nauczycielami podejmowali szereg działań, m.in. przygotowali gazetkę upamiętniającą ważne dla danej społeczności wydarzenie; odwiedzali, sprzątali groby na miejscowym cmentarzu a także zapalali znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami w historii naszej społeczności lokalnej, pielęgnując pamięć o bohaterach naszej wolności.


Pamiętajmy! My pamiętamy!


Szkolne koło wolontariatu

Dnia 28 X 2019r. Szkolne koło wolontariatu ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku wraz z opiekunami włączyli się w akcję MEN „Szkoła pamięta”. Wychowankowie – wolontariusze porządkowali groby na pobliskim cmentarzu,  złożyli kwiaty i zapalili znicze jako wyraz pamięci i szacunku o zmarłych. Następnie wolontariusze odwiedzili grób zmarłej nauczycielki, pomnik Wincentego  Witosa, pomnik Żołnierzy Polskich Poległych w walkach o Pułtusk podczas wojny Polsko-Bolszewickiej. Swą postawą i zachowaniem  w miejscach pamięci narodowej i miejscach publicznych wykazali się dużą dojrzałością, którym towarzyszył im podniosły nastrój zaduma i smutek.


                  Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515