fbpx
poniedziałek, 30 marzec 2020

IV Tydzień Patriotyczny w SOSW

napisane piątek, 08 listopad 2019 14:03

W dniach od 4 do 8 listopada odbył się w naszej placówce IV Tydzień Patriotyczny

Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia związane były z obchodami 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Działania miały na celu:

  • upamiętnienie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • budzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju,
  • kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej,
  • rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do rodziny i kraju pochodzenia,
  • kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku dla własnego państwa,
  • wzbudzenie u młodzieży poczucia dobra, piękna i godności,
  • dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych,
  • promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych.

  

Tydzień Patriotyczny został podzielony na pięć aktywności, zwanych „tropami”: Niepodległość nie tylko pędzlem malowana, Kierunek niepodległość, Niepodległościowy zwiad terenowy, Spotkanie z pieśnią patriotyczną oraz Spotkanie z historią. Po każdym zrealizowanym zadaniu, klasa otrzymywała naklejkę na kartę tropiciela, którą otrzyma pierwszego dnia. Zadania zostały przygotowane tak, aby przygotować uczniów do świadomego uczestnictwa w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
    Pierwszego dnia wszyscy uczniowi wykonywali dekoracje klasowych drzwi związane z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, patriotyzmem zdobywając „trop” Niepodległość nie tylko pędzlem malowana, wchodząc tym samym w podniosły i uroczysty nastrój, który towarzyszył wszystkim przez kolejne dni.
    Kolejnego dnia zaprosiliśmy uczniów na warsztaty patriotyczne – Lapbook o Polsce. Młodzież wykonała w ramach zajęć lapbooka o Polsce, symbolach narodowych i święcie 11 Listopada z wykorzystaniem przygotowanych materiałów. Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat mieszczącej się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa. Pełni ona funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach.  
    W środę, 6 listopada odbył się Niepodległościowy zwiad terenowy, czyli gra klasowo-terenowa. Uczniowie musieli odszukać na terenie placówki trzynaście punktów i wykonać przydzielone zadania a następnie rozwiązania wpisać odpowiednio w krzyżówce. Odgadnięte hasło było przepustką to zdobycia kolejnego „tropu.”
    Czwartek przebiegał pod hasłem „Spotkanie z pieśnią patriotyczną.” Wspólne śpiewanie  przeplatane było  krótkimi prezentacjami przedstawiającymi historię  danej pieśni. Uczniowie zadbali o odpowiedni nastrój spotkania.  Hala sportowa przyozdobiona została świecami i jesiennymi liśćmi.
    Kolorowo i patriotycznie zrobiło się w placówce w piątek podczas „Spotkania z historią”, które było ukoronowaniem całego tygodnia. Podczas uroczystego apelu uczniowie przypomnieli wszystkim najbardziej wzruszające i pełne patriotycznych zrywów karty polskiej historii. Samodzielnie wykonane kotyliony,  przypięte do ubrań, nadawały spotkaniu powagę i  podkreślały jego patriotyczny charakter.  
    Uroczystość połączona była ze wspólnym odśpiewaniem hymnu w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.
    Spotkanie było też doskonałą okazją, by podsumować wszystkie działania podejmowane w bieżącym tygodniu. Na pamiątkę zrealizowanego projektu, po zdobyciu 5 tropów-naklejek, każda klasa otrzymała dyplom „tropiciela niepodległości”.

Tydzień Patriotyczny przygotowali: Małgorzata Jakubowska, Małgorzata Grudziąż, Olga Sepełowska, Małgorzata Bandurska, Wiesława Wiśniewska, Hanna Orłowska, Monika Melnicka, Patrycja Piotrowicz, Kamila Krzepicka, Monika Olszewska, Ewelina Chrzanowska, Joanna Czarnecka, Joanna Gaweł, Tomasz Chrzanowski, Robert Cienkowski.