fbpx
wtorek, 02 czerwiec 2020

Pierwsza Komunia Święta po wakacjach

napisane wtorek, 14 kwiecień 2020 18:28

Pierwszą Komunię w tym roku przyjmą dzieci na początku IV klasy, zaś Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych będą przeżywali uczniowie klas V, na początku nowego roku szkolnego

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.

Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości. Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.

Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że "odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice". W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.
Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515