fbpx
sobota, 30 maj 2020

Represje, szykany i dyskryminacja

napisane czwartek, 23 kwiecień 2020 09:18

Wydawnictwo Avalon w Krakowie we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku wydało książkę "Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970".

Jej autorem jest Mariusz Celmer*.
Książka przedstawia działania, mechanizmy i metody jakie zostały zastosowane przez władze komunistyczne w walce z Kościołem katolickim na obszarze diecezji płockiej. W książce znajduje się wiele informacji dotyczących duchowieństwa i parafii z terenu Pułtuska i powiatu pułtuskiego.

* MARIUSZ CELMER (ur. w 1977 w Makowie Mazowieckim) – dr nauk humanistycznych, historyk. Absolwent Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii Polski w XX wieku, takich kwestii jak: dzieje komunistycznego aparatu represji, historia Kościoła katolickiego, dzieje Mazowsza. Autor kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, m.in. w „Notatkach Płockich”, „Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego”, „Studiach Mazowieckich”, „Zeszytach Historycznych WiN-u”.

Tu możesz książkę kupić

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515