fbpx
czwartek, 02 kwiecień 2020

XXXIV Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy AK

napisane czwartek, 30 maj 2019 07:58

W dniach 31.05-02.06.2019 r. odbędzie się 34 Międzynarodowy Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczysta inauguracja Zjazdu rozpocznie się 31 maja o godz. 12.00 na Zamku w Pułtusku.

To ważne dla środowisk kombatanckich wydarzenie Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
 
Organizatorem Zjazdu jest Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK - organizacja kombatancka zrzeszająca od końca lat 80-tych XX w. żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli w czasie i po II
wojnie światowej o niezawisłość Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich II RP. Aresztowani przez Sowietów za swą służbę w AK odbyli wieloletnie kary najcięższych sowieckich łagrów, by powrócić na teren powojennej Polski dopiero w latach 1957-58. Niektórym nie dane było wyjechać do Ojczyzny. Pozostali na dawnych Kresach Wschodnich II RP,  szerząc polskość i dbając o miejsca pamięci narodowej, mimo szykan i niechęci miejscowych władz. Pomimo wieku, chorób i różnych przeszkód przybędą na swój Zjazd z najdalszych zakątków II Rzeczypospolitej.
 
To już 34 organizowany przez Stowarzyszenie Zjazd. Weźmie w nim udział ponad 120 uczestników, kombatantów Łagierników - żołnierzy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ich rodziny, polscy Sybiracy z Litwy i Białorusi, rodacy z Ukrainy, a także polska młodzież z Kraju i Kresów (Białorusi, Litwy) oraz wolontariusze wspomagający Stowarzyszenie w działalności statutowej m.in. w opiece nad Kombatantami. W inauguracji Zjazdu wezmą również udział przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowych, współpracujących ze Stowarzyszeniem organizacji kombatanckich i pozarządowych.
 
Zjazd jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku dla Kombatantów – Łagierników. Zebrani na Zjeździe wyrośli z tych samych pułków i brygad kresowych AK co „Łupaszka” czy "Inka".
Aresztowanie, poddanie strasznym śledztwom, a następnie wieloletnie wyroki przymusowej pracy w sowieckim łagrze odcisnęły swe piętno na każdym z nich. Pomimo tragicznych przeżyć mieli i mają  w sercu ogromną miłość do Ojczyzny i głęboki patriotyzm, który z radością przekazują młodym. To na ich zaproszenie w Zjeździe uczestniczyć będzie młodzież z Polski i z dawnych Kresów
Wschodnich II RP. To pod ich egidą młodzi ludzie będą brali udział 1 czerwca w "terenowej grze patriotycznej".

Organizacja Zjazdu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Senatu RP oraz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Fundacji PKO BP i Fundacji Energa. Partnerami
Zjazdu są Instytut Pamięci Narodowej, Związek Polaków na Białorusi, Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca", Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP" oraz Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi.
 

Kresowi Żołnierze Niezłomni zasługują na pamięć całego społeczeństwa. Chętnych do bliższego poznania ich losów zapraszamy na stronę Stowarzyszenia: armiakrajowa-lagiernicy.pl i do odwiedzenia znajdującej się na stronie elektronicznej „Bazy Łagierników Żołnierzy AK” - http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515