fbpx
czwartek, 02 kwiecień 2020

Zawody Sportowo - Pożarnicze

napisane wtorek, 17 wrzesień 2019 16:49

Jednostek OSP Gminy Pułtusk - PŁOCOCHOWO 2019

     15 września odbyły się w Płocochowie gminne zawody sportowo – pożarnicze. Zostały one zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w  Płocochowie, Zarząd  Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w  Pułtusku przy udziale i pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Pułtusku oraz Urzędu Miejskiego w  Pułtusku.
    Do rywalizacji zostało zgłoszonych  10 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: do  12 lat  i powyżej 16 lat. Zawody rozgrywane były zgodnie z  regulaminem zawodów sportowo – pożarniczych ochotniczych straży pożarnych z 2011r. Na jego podstawie drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m i ćwiczenie bojowe.
Zawody sportowo – pożarnicze to przede wszystkim forma zabawy, ale również ocena stanu wyszkolenia pożarniczego jednostek OSP oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.  Cykliczność tej imprezy (zawody szczebla gminnego organizowane są co roku) przyczynia się bezpośrednio do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa nie tylko na terenie Gminy Pułtusk, ale również na terenie całego powiatu.
    

Po zakończeniu zawodów Komisja Sędziowska w składzie: bryg. Cezary Kisiel - Sędzia Główny Zawodów, bryg. Stanisław Brzozowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku i zarazem Członek Komisji Sędziowskiej i Jacek Skórzyński – Członek Komisji Sędziowskiej dokonała następujących rozstrzygnięć:
w kategorii w grupie „C” – (żeńskie drużyny pożarnicze):
I miejsce zajęła drużyna OSP Pułtusk,
II miejsce zajęła drużyna OSP Trzciniec.
w kategorii MDP (do 12 lat):
I miejsce zajęła młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Trzciniec.
w kategorii powyżej 16 lat w grupie „A” (męskie drużyny pożarnicze):
I miejsce zajęło OSP Przemiarowo,
II miejsce zajęło OSP Głodowo,
III miejsce zajęło OSP Pułtusk,
IV miejsce zajęło OSP Płocochowo,
V miejsce zajęło OSP Trzciniec,
VI miejsce zajęło OSP Kacice,
VII miejsce zajęło OSP Grabówiec.
Po ogłoszeniu wyników przez Sędziego Głównego Zawodów – bryg. Cezarego Kisiela, Pan Wojciech Gregorczyk - Burmistrz Miasta Pułtusk i dh Tadeusz Nalewajk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pułtusku wręczyli wszystkim drużynom pamiątkowe dyplomy i nagrody, a  zwycięzcom poszczególnych grup dodatkowo puchary. Ponadto wszystkim uczestnikom zawodów zapewniono napoje oraz  wyżywienie.
Wzajemna rywalizacja była wspierana dopingiem mieszkańców Płocochowa oraz  zaproszonych gości. Szczególne słowa podziękowania należą się przedstawicielom Komendy Powiatowej PSP w Pułtusku, którzy zadbali o sprawny przebieg imprezy i  funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, którzy czuwali nad  bezpieczeństwem podczas zawodów.


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,
SPRAW WOJSKOWYCH I  STRAŻY MIEJSKIEJ

Urząd Miejski

tel.: 23 692 00 01
email: um@pultusk.pl