fbpx
czwartek, 09 kwiecień 2020

Wójtowie na Parasolu

napisane czwartek, 07 listopad 2019 13:53

6 listopada br. w Komorowie w ramach projektu PARASOL eksperci z zakresu zarządzania kryzysowego i przedstawicieli administracji samorządowej spotkali się z żołnierzami 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Jest to druga edycja PARASOLA na terenie odpowiedzialności 5MBOT  a trzecia na terenie Mazowsza.
Jednodniowe warsztaty, tym razem zostały zorganizowane dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na co dzień odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie rejonu odpowiedzialności 52 batalionu 5 Brygady, czyli w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, makowskim, pułtuskim oraz wyszkowskim. Miały one na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje im podległe, do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, by skutecznie wykorzystywać potencjał wojska. W warsztatach udział wzięło ponad 60 osób, m.in. starostowie, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele WKU, Policji, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa.

Wczorajsze spotkanie odbyło się z podziałem na dwa moduły, pierwszy – teoretyczny, podczas którego przedstawiciele 5 MBOT zapoznali zgromadzonych z możliwościami Terytorialsów w zakresie wsparcia władz jak i pozostałych służb mundurowych w działaniach kryzysowych. Podczas spotkania głos zabrał również wicestarosta ostrowski, który przedstawił system zarządzania kryzysowego na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że powstanie WOT sprawiło, że samorządy czują rzeczywiste wsparcie wojska – dziś dowiedzieliśmy się na jakie siły i środki z Waszej strony możemy liczyć – mówił.
 Moduł drugi PARASOLA to pokaz sprzętu wchodzącego w skład Modułu Zadaniowego, który od stycznia  br. wystawia w gotowości każdy batalion mazowieckiej Brygady. W skład zaprezentowanego modułu zadaniowego wchodziło kilkanaście pojazdów, w tym: samochody ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad” oraz maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności. Zaprezentowany moduł był tylko przykładowym zestawieniem sprzętu, jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb. Drugi panel to także prezentacja Zespołu Oceny Wsparcia, który 5MBOT utrzymuje w całodobowej gotowości.
 Oprócz Modułu Zadaniowego i Zespołu Oceny Wsparcia do systemu zarządzania kryzysowego należy jeszcze Moduł wsparcia Odbudowy wypełniający niszę, która powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia, zespół WOT może brać udział w przywracaniu normalnego funkcjonowania na terenach dotkniętych skutkami kryzysu.
Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej siły i środki 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego.
Kolejne trzy warsztaty zorganizowane zostaną jeszcze w tym roku, w rejonach odpowiedzialności pozostałych batalionów mazowieckiej brygady.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służy ponad 22 tys. żołnierzy, z czego ponad 2 tys. stanowią żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Aneta SZCZEPANIAK

Rzecznik prasowa 5 MBOT

Aneta Szczepaniak

tel. 727041568