fbpx
środa, 08 kwiecień 2020

Pokojowe formy sprzeciwu niezadowolonych z działania Policji

napisane sobota, 15 luty 2020 16:15
Zdjęcie poglądowe: pixabay.com Zdjęcie poglądowe: pixabay.com

Prowokowanie i udział w zamieszkach ulicznych jako formy protestu wobec policjantów jest najgorszą drogą w poszukaniu sprawiedliwości


Policja dokłada wszelkich starań, aby realizować hasło „Pomagamy i chronimy”. Czasem policjantom zdarzają się błędy i pomyłki. Bywają sytuacje, że niektóre osoby oceniają działania Policji nie do końca znając przepisy prawa regulujące pracę policji, czy też faktyczny przebieg zdarzeń i prowokują do ulicznej przemocy. Istnieje jednak wiele innych form manifestowania niezadowolenia niż wszczynanie przestępczych, karalnych rozruchów ulicznych.

Jeżeli uważasz, że policjant naruszył prawo, rozważ złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjanta (opisz działanie, którym Twoim zdaniem policjanta złamał prawo). Policja nie bada spraw przeciwko samej sobie, nie jest tzw. sędzią we własnej sprawie. Prokuratura bada sprawę niezależnie od Policji. Prokuratura, by uniknąć zarzutu stronniczości, może sprawę przekazać innej prokuraturze.
Czytaj więcej:
Możesz także powiadomić tzw. Policję w Policji, czyli Biuro Spraw Wewnętrznych Policji poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego, mailowego lub listownego. Wykaz kontaktów do tego Biura:
Jeżeli działanie policjanta wzbudziło Twoje niezadowolenie możesz także złożyć skargę. Będzie ona rozpatrzona zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i na adres podany do korespondencji otrzymasz odpowiedź nie później  niż w ciągu 2 miesięcy od złożenia skargi. Więcej informacji
Działania Policji nadzorowane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego Policji MSWiA. Kontakt z Biurem
Prowokowanie i udział w zamieszkach ulicznych jako formy protestu wobec policjantów jest najgorszą drogą w poszukaniu sprawiedliwości. Nacechowane przemocą zbiegowiska publiczne nie mieszczą się w graniach konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Już sam udział w tego typu zbiegowiskach może skutkować karą nawet 5 letniego więzienia. Kara za towarzyszące temu ataki na policjantów wynosi nawet do 10 lat więzienia, a jeżeli policjant poniesie śmierć,  może grozić  kara dożywotniego pozbawienia wolności. Można być także obciążonym finansowo za zniszczenia wysoce specjalistycznego sprzętu policyjnego lub  innego mienia publicznego i prywatnego.

Należy pamiętać, że każdy, kto narusza nietykalność cielesną  policjanta, znieważa go lub  rozgłasza o nim nieprawdziwe informacje, przedstawiające go w niekorzystnym świetle, powinien liczyć się z konsekwencjami prawnymi i zdecydowaną reakcją  ze strony Policji.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515