fbpx
środa, 08 kwiecień 2020

Znamy Najpopularniejszego Dzielnicowego

napisane sobota, 22 luty 2020 08:34

Aspirant sztabowy Paweł Popielarski zdobył 704 głosy uznania za swoją pracę

Aspirant Popielarski po raz kolejny wygrał społeczny plebiscyt na Najpopularniejszego Dzielnicowego. Rejon jego działania obejmuje obszar od granic miasta wzdłuż południowej (nieparzystej) strony ul. Mickiewicza do ul. Kolejowej, wzdłuż zachodniej (parzystej)  strony ul. Kolejowej, do Ronda Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II, Osiedle Dolna Skarpa, Osiedle Popławy, Osiedle Wyszkowska oraz wsie: Kacice, Jeżewo, Płocochowo, Kokoszka, Grabówiec, Ponikiew, Szygówek, Pawłówek.

Konkurs „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku 2019”, jest oceną służby dzielnicowego, która jest prowadzona przez mieszkańców w formie ankiety. Służy też poszerzeniu wiedzy mieszkańców o roli policjantów pierwszego kontaktu jakimi są dzielnicowi. Realizacja konkursu jest istotnym elementem pełnego wdrożenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz „Koncepcji pracy dzielnicowego na terenie garnizonu mazowieckiego”.
Dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu społecznego z Policją powinien stale współpracować z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacjami działających na danym terenie oraz przedstawicielami mediów na rzecz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
Zgodnie z przyjętą formułą konkursu, jedynym i najważniejszym elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego była opinia społeczna wyrażona za pomocą ankiety, skierowanej bezpośrednio do społeczeństwa.

Redakcja WPU24

Jarosław Kopeć
tel. 512 947 515