fbpx
środa, 08 kwiecień 2020

Liceum z Pułtuska ćwiczy z wojskiem na Targoniach

napisane piątek, 18 styczeń 2019 17:05

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty z Pułtuska intensywnie ćwiczyli pod okiem żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. "Rój".

Wspólne zajęcia z wojskiem to element  Pilotażowego Programu Ministerstwa Obrony Narodowej dla certyfikowanych klas wojskowych oraz porozumienia o współpracy pomiędzy liceum a jednostką wojskową z Ciechanowa.
W ramach cyklicznych zajęć, w których raz w miesiącu w roli instruktorów występują żołnierze, uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę między innymi z budowy broni, taktyki wojskowej, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, medycyny pola walki, łączności czy terenoznawstwa.
Zajęcia rozpoczęły się od szkolenia teoretycznego na terenie 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Pierwszym zagadnieniem było szkolenie strzeleckie, czynności przygotowawcze do strzelania takie jak ładowanie magazynków, przygotowanie broni do strzelania, składanie i rozkładanie  broni. Uczniowie ćwiczyli na najnowszej broni strzeleckiej w Wojsku Polskim -  karabinku szturmowym 5,56 mm MSBS Grot.  Kolejnym tematem było szkolenie medyczne i zasady bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym.
Po teorii przyszedł czas na praktykę i szkolenie w terenie.  Tematem tej części zajęć była nauka reakcji żołnierza na różne sytuacje taktyczne. Uczniowie ćwiczyli podstawowe sygnały dowodzenia i łączności niezbędne do wykonywania zadań podczas przemieszczania się żołnierza po polu walki. Uczyli się reakcji na kontakt z przodu czyli pozorowany atak przeciwnika na szkolonych uczniów, którzy poruszali się w szyku marszowym. W tym elemencie bardzo istotne jest współdziałanie i utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego oraz przekazywanie po linii sygnałów dowodzenia. Ta część zajęć była dla uczniów najbardziej atrakcyjna i pozwoliła sprawdzić w praktyce zdobyte wcześniej umiejętności.
Na zakończenie intensywnego dnia szkoleniowego odbyły się zajęcia z terenoznawstwa, które obejmowały  ćwiczenia praktyczne w wyznaczaniu azymutu przy użyciu busoli. Jest to niezbędny element szkolenia, który ma przygotować uczniów do marszu w terenie. Uczniowie nieco zmarznięci, ale zadowoleni z ciekawych zajęć wrócili wojskowym transportem do szkoły.
W pilotażowym Programie MON wspierającym certyfikowane klasy wojskowe szkoli się ponad sto szkół z całej Polski. Wśród nich są cztery licea mundurowe z Pułtuska, Płocka, Kętrzyna i Olsztyna, którego organem prowadzącym jest Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks s.c. Celem programu jest zapoznanie uczniów  z realnym procesem szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP, przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców, w ramach zajęć prowadzonych na wojskowych obiektach szkoleniowych oraz  z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Ministerstwo wspomaga również finansowo szkoły w postaci dotacji na zakup umundurowania dla uczniów oraz zakup sprzętu wojskowego. Treści nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowa zostały oparte na programie szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, poszerzone o elementy wojskowej służby przygotowawczej. Dlatego też jednostką patronacką dla uczniów z Pułtuska jest   5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Współpraca tej jednostki z liceum CN-B to nie tylko szkolenia. Uczniowie uczestniczyli w kilku przysięgach wojskowych żołnierzy Brygady, wystawiając pododdziały reprezentacyjne, poczty sztandarowe oraz przygotowywali dynamiczne pokazy walki wręcz. To nie wszystko, wielu z nich zasiliło już szeregi 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i występuje w roli instruktorów dla swoich młodszych kolegów.  

Mariusz Gierula
Dyrektor ds. rozwoju CN-B Feniks

Media