fbpx
czwartek, 09 kwiecień 2020

Wiosenne Manewry Feniksa

napisane czwartek, 04 kwiecień 2019 11:35

W dniach 29-31 marca odbył się obóz szkoleniowy uczniów liceów Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks z Białegostoku, Gdańska, Kętrzyna, Olsztyna, Płocka, Pułtuska i Radomia pn. "Wiosenne Manewry Feniksa 2019".

Podczas obozu uczniowie realizowali zadania na kilku punktach szkoleniowych, w tym: bytowanie w terenie przygodnym, pokonywanie przeszkód terenowych, pokonywanie terenu różnymi sposobami, zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego, techniki rozpalania ognisk, pozyskiwanie i oczyszczanie wody, walka w bliskim kontakcie, techniki interwencyjne z użyciem pałki typu "tonfa", pady i przewroty.    

Na zakończenie intensywnych zajęć odbyła się uroczysta zbiórka pododdziałów oraz defilada pododdziałów szkolnych oraz instruktorów i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

     Mundurowe Licea Ogólnokształcące CN-B to 3-letnie szkoły ponadgimnazjalne i 4-letnie szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkoły publicznej, w których cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Jednym z Oddziałów jest I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku, które znajduje się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej przy ul. New Britan 1.
    Głównym atutem szkoły są programy własne z edukacji obronnej, wychowania fizycznego, samoobrony i technik interwencyjnych. Zajęcia specjalistyczne prowadzą Oficerowie Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej. Zajęcia z przedmiotów dodatkowych tj. Samoobrona, Sztuki Walki oraz Edukacja Obronna oparte są na programach autorskich zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej i Komendy Głównej Policji. Uczniowie oraz kadra pedagogiczna należą do Związku Polskich Spadochroniarzy.

I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku należy do wąskiego grona Certyfikowanych Klas Wojskowych wspieranych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dyrektor ds. rozwoju CN-B Feniks
kom. w st. spocz. Mariusz Gierula