fbpx
środa, 08 kwiecień 2020

Fałszywy alarm w Milordzie

napisane poniedziałek, 17 czerwiec 2019 16:13

 W dniach 10.06.2019 r. – 16.06.2019 r. jednostki straży pożarnych z terenu powiatu pułtuskiego uczestniczyły w 20 zdarzeniach


10 czerwca
Trzy zastępy z JRG (10 ratowników) i jeden zastęp z OSP Winnica (5 ratowników) usunęły skutki wypadku drogowego samochodu osobowego z samochodem dostawczym na drodze wojewódzkiej nr 571 w miejscowości Płocochowo gm. Pułtusk. W wyniku zdarzenia poszkodowana została kobieta kierująca samochodem osobowym. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
Jeden zastęp z OSP Obryte (4 ratowników) usunął konar drzewa tarasujący drogę gminną w miejscowości Sadykierz gm. Obryte.
Jeden zastęp z OSP Winnica (4ratowników) został zadysponowany do plamy oleju na drodze wojewódzkiej 571 w miejscowości Winnica. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano rozlaną wodę podczas prowadzonego remontu drogi.

11 czerwca
Dwa zastępy z JRG (8 ratowników) i jeden zastęp z OSP Głodowo (5 ratowników) usunęły skutki dachowania samochodu osobowego na drodze krajowej nr. 57
w miejscowości Przemiarowo gm. Pułtusk. W wyniku zdarzenia poszkodowany został kierujący pojazdem. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia była utrata kontroli nad pojazdem.
Dwa zastępy z JRG (8 strażaków) oraz dwa zastępy z OSP Gzy (8 strażaków) ugasiły pożar ściółki leśnej w miejscowości Gromin gm. Pułtusk. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.
Dwa zastępy z JRG (8 strażaków) i jeden zastęp z OSP Głodowo (6 strażaków) ugasiły pożar ściółki leśnej w miejscowości Białowieża gm. Pułtusk. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.

12 czerwca
Cztery zastępy z JRG (11 ratowników) oraz jeden zastęp z OSP Głodowo
(4 ratowników). Zostały zadysponowane na ul. Mickiewicza w Pułtusku gdzie podczas prowadzonych koparką prac ziemnych rozszczelnieniu uległa rura z gazem. Podczas działań ewakuowano około 30 osób.  
Jeden zastęp z JRG ( 3 ratowników) usunął suchy konar drzewa w Pułtusku na ul. Marii Skłodowskiej-Curie.
Dwa zastępy z JRG (8 strażaków) ugasiły pożar ściółki leśnej w miejscowości Ponikiew gm. Pułtusk. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.
Dwa zastępy z JRG (8 strażaków) i jeden zastęp z OSP Obryte (5 strażaków) ugasiły pożar ściółki leśnej w miejscowości Ciółkowo Rządowe gm. Obryte. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia.
Jeden zastęp z JRG (4 strażaków) oraz dwa zastępy z OSP Winnica (7 strażaków) ugasiły pożar samochodu osobowego na drodze powiatowej w miejscowości Domosław gm. Winnica. W zdarzeniu nie odnotowano osób poszkodowanych. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej w pojeździe.

13 czerwca
Dwa zastępy z JRG (8 strażaków) zostały zadysponowane do wydobywającego się dymu z pod drzwi jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym w Pułtusku na ul. 13 Pułku Piechoty. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dostaniu się do mieszkania okazało się, że przyczyną zadymienia była pozostawiona patelnia z potrawą na kuchence elektrycznej.  
Trzy zastępy z JRG (10 ratowników) usunęły skutki wypadku drogowego trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 61 w Pułtusku na ul. Ignacego Daszyńskiego. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba.  Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Cztery zastępy: dwa z JRG oraz OSP Pokrzywnica i OSP Dzierżenin (17 strażaków) ugasiły pożar ściółki leśnej w miejscowość Dzierżenin gm. Pokrzywnica. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było zwarcie linii energetycznej.

14 czerwca
Jeden zastęp z OSP Pokrzywnica (6 strażaków) ugasił na jednej z posesji w miejscowości Strzyże gm. Pokrzywnica wypalane przez właściciela pozostałości roślinne. Właściciel został pouczony o zakazie wypalania pozostałości roślinnych i o grożących karach za ten czyn.
Dwa zastępy z JRG (8 strażaków) zostały zadysponowane do hotelu Milord w Kleszewie w wyniku wpłynięcia alarmu pożarowego z systemu monitoringu pożarowego. Po przybyciu na miejsce i sprawdzeniu obiektu nie stwierdzono zagrożenia.
Jeden zastęp z JRG (4 ratowników) usunął skutki kolizji drogowej samochodu osobowego z psem na drodze powiatowej w miejscowości Lipniki Stare gm. Pułtusk.  

15 czerwca
Jeden zastęp z OSP Pniewo usunął gniazdo szerszeni znajdujące się pod balkonem budynku mieszkalnego w miejscowości Pniewo na ul. 18 maja. Owady stwarzały zagrożenie dla małych dzieci przebywających na posesji.
Dwa zastępy z JRG (8 ratowników) i jeden zastęp OSP Pokrzywnica (6 ratowników) usunęły skutki kolizji drogowej dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr.61 w miejscowości Klusek gm. Pokrzywnica. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

16 czerwca
Dwa zastępy z JRG (8 ratowników) zostały zadysponowane do Szpitala Powiatowego Gajda – Med. w Pułtusku w wyniku wpłynięcia alarmu pożarowego z systemu monitoringu pożarowego. Po przybyciu na miejsce i sprawdzeniu obiektu nie stwierdzono zagrożenia.

Oficer prasowy PSP

Oficer prasowy KP PSP w Pułtusku kpt. Konrad Chrzanowski