fbpx
poniedziałek, 30 marzec 2020

Aż 30 interwencji ratowników straży pożarnej

napisane poniedziałek, 02 wrzesień 2019 14:10
Zdjęcia: profil facebookowy OSP Pniewo Zdjęcia: profil facebookowy OSP Pniewo

 W dniach 26.08.2019 r. – 01.09.2019 r. jednostki straży pożarnych z terenu powiatu pułtuskiego uczestniczyły w 30 zdarzeniach


26 sierpnia
Dwa zastępy z JRG (7 strażaków) i trzy zastępy z OSP (15 strażaków) ugasiły pożar siana na przyczepach przewożonych ciągnikiem rolniczym w miejscowości Cieńsza gm. Zatory. Przypuszczalna przyczyna pożaru – zaprószenie ognia.
Dwa zastępy z JRG (9 ratowników) usunęły plamę oleju napędowego z jezdni w Pułtusku ul. Jana Pawła II.

27 sierpnia
Jeden zastęp z JRG (4 strażaków) ugasił pożar młodnika w miejscowości Ponikiew. Przypuszczalna przyczyna pożaru – zaprószenie ognia.

28 sierpnia
Dwa zastępy z JRG (8 strażaków) ugasiły pożar pozostałości roślinnych w Pułtusku ul. Adama Mickiewicza. Przypuszczalna przyczyna pożaru – wypalanie pozostałości roślinnych.
Dwa zastępy: z JRG i OSP Winnica (łącznie 9 ratowników) usunęły skutki wypadku drogowego w Winnicy ul. Pułtuska. Osób poszkodowanych nie odnotowano. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia – najechanie na tył pojazdu poprzedzającego.
Jeden zastęp z JRG ( 4 ratowników) zabezpieczyli miejsce zdarzenia w wyniku zalania pomieszczenia w budynku PKO BP Pułtusk ul. Świętojańska. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia – rozszczelnienie rury w instalacji wodnej piwnicy.
Dwa zastępy; z JRG i OSP Świercze (łącznie 11 ratowników) pomogły Policji w odcięciu wiszącego na belce mężczyzny w miejscowości Świerkowo gm. Świercze.
Dwa zastępy: z JRG i OSP Pokrzywnica (łącznie 8 ratowników) usunęły plamę substancji ropopochodnej z jezdni w miejscowości Łubienica. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia – rozszczelnienie układu paliwowego.
Trzy zastępy: z JRG, OSP Głodowo i OSP Trzciniec (łącznie 11 strażaków) ugasiły pożar rżyska w miejscowości Zakręt gm. Pułtusk. Przypuszczalna przyczyna pożaru – zaprószenie ognia.
Dwa zastępy: z JRG i OSP Winnica (łącznie 9 ratowników) zostały zadysponowane  do miejscowości Winnica ul. Szkolna, gdzie na pasie drogi stał samochód osobowy przewożący w bagażniku butlę z dwutlenkiem węgla. Według właściciela pojazdu butla mogła się rozszczelnić. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i sprawdzili samochód detektorem wielogazowym. Zagrożenia nie stwierdzono. Następnie wyjęli butlę z bagażnika i dokonali oględzin butli, które nie wykazały uszkodzenia płaszcza i zaworu. Przypuszczalną przyczyną nieszczelności było zbyt słabe dokręcenie zaworu butli.
Jeden zastęp z JRG (4 ratowników) usunął konar drzewa z drogi krajowej nr 57 . Przypuszczalna przyczyna zdarzenia – silny wiatr.
Jeden zastęp z JRG (4 ratowników) zabezpieczył teren wokół pochylonej latarni w Pułtusku przy ul. Bartodziejskiej przed dostępem osób postronnych.

29 sierpnia
Jeden zastęp z JRG (4 ratowników) zadysponowany został do Domu Polonii w Pułtusku, gdzie na korytarzu obkopceniu uległy dwie puszki instalacji elektrycznej. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i dokonali sprawdzenia przy użyciu kamery termowizyjnej instalacji elektrycznej w obiekcie. Zagrożenia nie stwierdzono.
Jeden zastęp z JRG (4 strażaków) i jeden zastęp z OSP Pniewo zostały zadysponowane do pożaru na polu. Zdarzenie okazało się alarmem fałszywym.
Siedem zastępów: z JRG, OSP Głodowo, OSP Trzciniec, OSP Przemiarowo (łącznie 27 ratowników) likwidowało skutki porywistego wiatru, który spowodował zniszczenia budynku świetlicy wiejskiej w Przemiarowie. Zniszczeniu uległo poszycie dachu, konstrukcja więźby dachowej oraz kominy.
Dwa zastępy z JRG (8 ratowników) usunęły skutki kolizji drogowej w Pułtusku ul. Wojska Polskiego. Nie odnotowano osób poszkodowanych. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia – niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Jeden zastęp z JRG i jeden zastęp z OSP Pokrzywnica zostały zadysponowane do sklepu handlowego DINO w miejscowości Pokrzywnica, gdzie wyczuwalny był zapach spalenizny. Ratownicy przeprowadzili badanie detektorem wielogazowym na obecność substancji szkodliwych, oraz sprawdzili pomieszczenia i dach przy pomocy kamery termowizyjnej. Zagrożenia nie stwierdzono.
Dwa zastępy: z JRG (4 ratowników) i OSP Pokrzywnica usunęły plamę oleju napędowego z drogi krajowej nr 61 – powierzchnia zdarzenia około 500m2.

30 sierpnia
Jeden zastęp z JRG (4 ratowników) usunął plamę oleju napędowego z jezdni w Pułtusku ul. Tysiąclecia.
01 września
Dwa zastępy: z JRG (4 ratowników) i OSP Trzciniec (4 ratowników) ugasiły pożar ściółki leśnej w miejscowości Białowieża. Przypuszczalna przyczyna pożaru – zaprószenie ognia.

Ponadto w analizowanym okresie JOP dziesięciokrotnie usuwały gniazda owadów błonkoskrzydłych.

Oficer prasowy PSP

Oficer prasowy KP PSP w Pułtusku kpt. Konrad Chrzanowski