fbpx
środa, 01 kwiecień 2020

Prawo jazdy tracą kolejni kierowcy

napisane poniedziałek, 07 październik 2019 13:20

W ostatnim tygodniu bolesne skutki za rażące przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym odczuli: 30 letnia mieszkanka pow. kluczborskiego i 19 letni mieszkaniec pow. makowskiego

Naciskając pedał gazu warto mieć na uwadze dotkliwe konsekwencje prawne jazdy z nadmierną prędkością. Z dniem 18.05.2015 r. wszedł w życie przepis, zgodnie z którym Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z ww. przyczyny uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania. Zatrzymany dokument wysyłany jest do odpowiedniego Wydziału Komunikacji. Następnie Starosta wydaje decyzję administracyjną o jego zatrzymaniu na okres 3 miesięcy. Decyzji tej nadany jest rygor natychmiastowej wykonalności. Okres liczy się od czynności zatrzymania przez Policjanta dokumentu za pokwitowaniem.

W ubiegłym tygodniu policjanci odnotowali dwa przypadki brawurowej jazdy. Do wykroczeń doszło w Głodowie. 30 letnia mieszkanka pow. kluczborskiego jechała z prędkością 105 km/h, zaś 19 letni mieszkaniec pow. makowskiego 107 km/h. Za tak bezmyślne zachowanie ponieśli konsekwencje prawne. Policja po raz kolejny apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym dopuszczalnych limitów prędkości.

Oficer prasowy policji

podkomisarz Milena Kopczyńska