fbpx
sobota, 30 maj 2020

Skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów

napisane czwartek, 14 maj 2020 16:33

Zatrzymany przez dzielnicowych został osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa – Białołęka.

Warto przypomnieć, że niepłacenie alimentów od pewnego czasu jest przestępstwem. Zgodnie z art. 209 kodeksu karnego kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Za niestosowanie się do wymienionych wyżej przepisów – pierwsze osoby w powiecie pułtuskim otrzymały wyroki – dzielnicowi zatrzymali wczoraj 35 letniego mężczyznę, który do odbycia kary 4 miesięcy pozbawienia wolności był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Pułtusku. Mężczyzna został i przewieziony do Aresztu Śledczego i przekazany służbie więziennej.

Oficer prasowy policji

podkomisarz Milena Kopczyńska