fbpx
środa, 08 kwiecień 2020

Wyeliminowano 173 zagrożenia z KMZB

napisane czwartek, 03 styczeń 2019 14:40

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku od początku istnienia Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odebrała ponad 1330 zgłoszeń. W minionym 2018 roku odnotowano ponad 500 zgłoszeń z których 246 zostało potwierdzonych.

Zadowalający jest fakt, iż 137 zagrożeń, które zostały potwierdzone przez funkcjonariuszy dzięki intensywnej pracy i regularnych kontroli wskazanych miejsc zagrożonych ich status został zmieniony na wyeliminowane.
Analizując 2018 rok należy stwierdzić, że najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości – 172, z czego 24 zgłoszenia zostały wyeliminowane. Kolejno duża ilość zgłoszeń dotyczyła kategorii używania środków odurzających oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Każde odnotowane zgłoszenie podlega procesowi weryfikacji trwającemu 5 dni. W tym czasie policjanci kilkakrotnie kontrolują miejsce zgłoszenia, aby potwierdzić występowanie wskazanego zagrożenia. Po upłynięciu 5 dniowego okresu weryfikacji, każdemu zgłoszeniu nadawany jest odpowiedni status (potwierdzone, niepotwierdzone, żart/pomyłka). W sytuacji, kiedy w miejscu odnotowanego zgłoszenia nie stwierdzono kolejnych przypadków, lub zagrożenie zostało usunięte (np. dzikie wysypisko śmieci), zgłoszeniu nadaje się status potwierdzone/wyeliminowane.

Zerknij na Mapę

Oficer prasowy policji

podkomisarz Milena Kopczyńska